Ontstaan Emy-land

Na 4 jaar als vrijwilliger in Kenia te zijn geweest, werd in 2014 tijdens een bezoek aan de bush bij Ukunda Emely Geuze haar aandacht getrokken door kinderstemmen die bij het langsgaan te horen waren. De stemmen kwamen uit een kleine, donkere en vochtige ruimte. Deze ruimte werd gebruikt als klaslokaal waar veel kinderen les kregen van een juffrouw uit de plaatselijke kerk.

Dat beeld was voor Emely aanleiding om haar talenten in te zetten. Er werd een stuk grond gekocht waar het eerste gedeelte van de school op gebouwd kon worden. Een school met lokalen waar de kinderen voldoende licht, ruimte en frisse lucht konden krijgen. Naast onderwijs had Emy-land nu de gelegenheid om deze kinderen dagelijks te voorzien van voedsel en boven alles Gods Woord. 

Inmiddels is Emy-land uitgegroeid tot een volledige basisschool. In 2019 werd een nieuw plot aangekocht waar binnen een half jaar de andere helft van de school stond. Dat zorgt er voor dat Emy-land dagelijks de zorg heeft over ruim 418 kinderen. Ze worden onderwezen door 15 docenten en we hebben de beschikking over 11 lokalen, een keuken, 2 toiletgebouwen, 2 schoolpleinen en een overdekte centrale ruimte. Ook rijdt er een schoolbus voor de kinderen die ver weg wonen. Daarnaast bieden we werkgelegenheid aan een bewaker, een tuinman, een manager, een schoonmaakster, 2 buschauffeurs, een clerk, 2 conductors en 2 koks. 

Missie Emy-land

De missie van Emy-land is het voorbereiden van kinderen op een zelfstandige toekomst met de Bijbel als grondslag. Naast onderwijs voorzien we de Emy-land kinderen van dagelijks voedsel.

“Kinderdromen maken we samen waar, met als basis geloof, hoop en liefde”.

Visie Emy-land

Door de Keniaanse kinderen te ontwikkelen in hun eigen omgeving en volgens hun eigen cultuur, dragen we bij aan een toekomstbestendige bestaansmogelijkheid waarin deze kinderen zelfvoorzienend kunnen worden voor hun gezin, familie en vrienden in levensonderhoud en het Christelijk geloof kunnen doorgeven.

Het onderwijssysteem

De regering introduceerde het CBC onderwijssysteem (Competentie gericht onderwijs) in 2017 ter vervanging van het traditionele 8-4-4-systeem dat in 1985 werd geïntroduceerd door wijlen voormalig president Daniel Arap Moi. Volgens onderwijsexperts legt het nieuwe systeem de nadruk op de unieke talenten en capaciteiten van een leerling in plaats van zich volledig te concentreren op academici en examenprestaties. 

In tegenstelling tot het 8-4-4-systeem, waarbij leerlingen 8 jaar basisonderwijs, 4 jaar middelbaar onderwijs en 4 jaar universiteit volgen, volgt het CBC-curriculum een 2-6-3-3-onderwijssysteem waarbij het onderwijs georganiseerd is in drie niveaus; basis onderwijs, middle school education en senior education. Het nieuwe systeem beëindigt het leren op de basisschool in de 6de klas, en de eerste klas volgens dit systeem deed in november 2022 hun eindexamen genaamd Kenya Primary School Education Assessment (KPSEA). Van alle leerlingen wordt nu verwacht dat ze hierna naar de Junior Secondary School (JSS) gaan, die valt onder het niveau Middle School Education.

Het ministerie van Onderwijs bevestigde eind vorig jaar (2022) dat de Junior Secondary School zal worden ondergebracht in bestaande basisscholen en dat de KPSEA-beoordeling niet zal worden gebruikt om leerlingen in het JSS  te plaatsen. Zie hier het persbericht.