Ontstaan Emy-land

Na 4 jaar als vrijwilliger in Kenia te zijn geweest, werd in 2014 tijdens een bezoek aan de bush bij Ukunda Emely Geuze haar aandacht getrokken door kinderstemmen die bij het langsgaan te horen waren. De stemmen kwamen uit een kleine, donkere en vochtige ruimte. Deze ruimte werd gebruikt als klaslokaal waar veel kinderen les kregen van een juffrouw uit de plaatselijke kerk.

Dat beeld was voor Emely aanleiding om haar talenten in te zetten. Er werd een stuk grond gekocht waar het eerste gedeelte van de school op gebouwd kon worden. Een school met lokalen waar de kinderen voldoende licht, ruimte en frisse lucht konden krijgen. Naast onderwijs had Emy-land nu de gelegenheid om deze kinderen naast onderwijs dagelijks te voorzien van voedsel en boven alles Gods Woord. 

Inmiddels is Emy-land uitgegroeid tot een volledige basisschool. In 2019 werd een nieuw plot aangekocht waar binnen een half jaar de andere helft van de school stond. Dat zorgt er voor dat Emy-land dagelijks de zorg heeft over 300 kinderen. Ze worden onderwezen door 10 docenten en hebben de beschikking over 11 lokalen, een keuken, 2 toiletgebouwen, 2 schoolpleinen en een centrale ruimte.

Missie Emy-land

De missie van Emy-land is het voorbereiden van kinderen op een zelfstandige toekomst met de Bijbel als grondslag. Naast onderwijs voorzien we de Emy-land kinderen van dagelijks voedsel.

“Kinderdromen maken we samen waar, met als basis geloof, hoop en liefde”.

Visie Emy-land

Door de Keniaanse kinderen te ontwikkelen in hun eigen omgeving en volgens hun eigen cultuur, dragen we bij aan een toekomstbestendige bestaansmogelijkheid waarin deze kinderen zelfvoorzienend kunnen worden voor hun gezin, familie en vrienden in levensonderhoud en het Christelijk geloof kunnen doorgeven.


Heeft u interesse in vrijwilligerswerk bij Emy-land? Kijk hier voor meer informatie.