maart 2023

Passie- en Paasconcert in de Hervormde Kerk Kapelle

Beste lezers,

Op zaterdag 1 april 2023 organiseert Gemengd Koor Asaf uit Goes een Paaszangavond in de Hervormde Kerk in Kapelle. Ook Mannenkoor Rehoboth uit Geldermalsem verleent medewerking aan deze avond. De dirigenten van de koren zijn André Overbeeke en Joost van Belzen. Het orgel wordt bespeeld door Jacco Goud.

Het goede doel van deze avond is Stichting Emy-land, een school in Kenia voor de allerarmsten. Binnenkort gaat de dochter van één van de leden met een studiegenote op werk-vakantie naar deze school. Zij hopen deze avond iets te vertellen over de stichting en het werk in Kenia.

De opening, meditatie en sluiting van deze zangavond wordt verzorgd door ouderling G.D. Bruijnzeel uit Goes.

De zangavond begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Gemengd Koor Asaf

Forien Krijger-Kaan

secretariaat@asafgoes.nl / www.asafgoes.nl